Inteligentne Specjalizacje

Wszystkie informacje na temat inteligentnych specjalizacji oraz innowacji w naszym regionie będą prezentowane na nowej stronie

https://www.innowacje.lubuskie.pl/