Przejdź do komentarzy

Powiat żarski też ma swoich liderów w wykorzystaniu środków unijnych

obrazek

Był to już ósmy etap powiatowy konkursu "Fundusze Europejskie Warte Zachodu". Poprzednio uhonorowano zwycięzców m.in. w powiecie krośnieńskim, mieście Gorzów Wlkp., powiecie świebodzińskim i powiecie żagańskim. Tym razem laureatów i nominowanych gościł Folwark Zamkowy w Żarach.

– To dobra okazja, żeby przypomnieć o tym, że dobre praktyki często wywołują kolejne pozytywne skutki. Być może pojawią się kolejne inspiracje i pomysły dla państwa, by sięgać po fundusze unijne. Folwark Zamkowy to jedno z miejsc zrewitalizowanych dzięki funduszom unijnym. Często rozmawiamy o tym, jak zachęcać lubuskich beneficjentów, czyli samorządy, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne do tego, aby aktywnie uczestniczyły w pozyskiwaniu funduszy. Podobnie jak kilka miesięcy temu, zorganizowaliśmy taką turę wyjazdów po całym regionie. Byliśmy też tutaj, w powiecie żarskim, także w tym miejscu, mówiąc o tym, że przygotowaliśmy nowy program. Będzie kolejna szansa na realizowanie wielu wspaniałych, wartościowych projektów. By podtrzymać zainteresowanie funduszami unijnymi, doszliśmy do wniosku, że warto poderwać państwa do walki i pochwalić tych, którzy mają wspaniałe osiągnięcia, którzy zrealizowali projekty unijne – mówił członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński w dniu wręczenia nagród, 29 września 2023 r.

M. Jabłoński przyznał, że procedury i wymogi, jakie muszą spełnić beneficjenci funduszy unijnych, są bardzo złożone i skomplikowane, gwarantują jednak uczciwość i przejrzystość. Tym bardziej należą się podziękowania tym, którzy zadali sobie ten trud, z pożytkiem dla lokalnej społeczności. – Bardzo serdecznie dziękuję za podjęty wysiłek i gorąco zachęcam do nieustawania w tych dążeniach do realizacji państwa celów – powiedział członek Zarządu Województwa.

Podsumowanie unijnej perspektywy i nowy start

– Cieszę się, że powiatowy finał konkursu „Fundusze Europejskie warte zachodu” odbywa się w tym miejscu, ponieważ właśnie to miejsce powstało dzięki środkom unijnym. Gratuluję wszystkim nominowanym i nagrodzonym, ale jednocześnie chcę powiedzieć o dwóch ważnych sprawach. Przed nami nowa perspektywa finansowa, będziemy walczyć w konkursach ogłoszonych przez marszałka. Nie muszę nikogo przekonywać, że fundusze unijne odgrywają bardzo ważną rolę w każdej naszej gminie – zarówno jeżeli chodzi o infrastrukturę gminy, jak i infrastrukturę różnego typu instytucji i firm. Dzięki nim każda z gmin dokonała milowego kroku w rozwoju. Dziękuję bardzo pomysłodawcom i organizatorom konkursu. Dziś podsumowujemy poprzednią perspektywę środków unijnych, ale jest to także kolejny start, abyśmy walczyli o następne środki – mówiła burmistrz Żar Danuta Madej.

Są takie projekty, które znajdzie się tylko w powiecie żarskim!

Żarska edycja konkursu „Fundusze Europejskie warte zachodu” jest unikatowa na skalę województwa, co podkreślił koordynator konkursu, Andrzej Szuszkiewicz z firmy Smartlink. – Mamy nominację, której nie mieliśmy wcześniej i nie będziemy mieli w żadnym innym powiecie. Jest tylko jedno miejsce w województwie lubuskim, w którym znajdują się atrakcje z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodzi oczywiście o Łęknicę. Nie dość, że jest tam Park Mużakowski, ale również jeden z dwóch geoparków w Polsce – mówił A. Szuszkiewicz.

Ogółem do konkursu zgłoszono 154 projekty z całego województwa. Oceniała je kapituła złożona z ekspertów, która postanowiła wskazać 5 kategorii: Atrakcyjny region, Społeczny region, Zielony region, Inteligentny region i Zdrowy region. Powiat żarski otrzymał nagrody w każdej z nich.

„Fundusze Europejskie warte zachodu” – nagrody w powiecie żarskim

  • Atrakcyjny region – gmina Łęknica za projekt „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez kampanię promocyjną z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego”
  • Społeczny region – gmina Żary – projekt „Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem centrum usług społecznych”
  • Zielony region – gmina Łęknica – projekt „Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji – Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa”
  • Inteligentny region – fundacja Natura Polska za projekt „Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego”
  • Zdrowy region – gmina Trzebiel – projekt „Bardziej samodzielni! Gmina Trzebiel wspiera osoby wykluczone”

– Wszystkim bardzo dziękuję, szczególnie panu marszałkowi i panu posłowi, za to, że Park Mużakowski i geopark „Łuk Mużakowa” to brama UNESCO do Polski. To są dwa obiekty transgraniczne, mają olbrzymi potencjał. Geopark to również gminy ościenne: Przewóz, Tuplice, Brody, Trzebiel. Geopark to nasze wspólne dziedzictwo geologiczne, które ma olbrzymi potencjał turystyczny. W nowej perspektywie unijnej chcielibyśmy bardzo mocno postawić na rozwój tego obszaru, abyśmy mogli przyciągać turystów z całego świata – powiedział burmistrz Łęknicy, Piotr Kuliniak, odbierając nagrody w kategorii „Atrakcyjny region” i „Zielony region”.

W imieniu całej fundacji Natura Polska za docenienie platformy e-usług dziękowały władze tej organizacji. Podziękowania otrzymały gminy, z którymi zrealizowano tę inicjatywę. Członkowie fundacji zachęcali również do tego, aby ufać organizacjom pozarządowym i nawiązywać z nimi współpracę.

Etap wojewódzki konkursu coraz bliżej

12 października 2023 r. w Zielonej Górze, po rozstrzygnięciu wszystkich konkursów na etapie powiatowym, odbędzie się etap wojewódzki. Do finału zakwalifikuje się łącznie 15 inwestycji (tych, które wygrały w poszczególnych powiatach) i spośród nich zostanie wybrana najlepsza piątka.

Dobrze pozyskujemy unijne fundusze, ale Krajowy Plan Odbudowy wciąż czeka

Poseł Waldemar Sługocki zwrócił uwagę, że Polska uzyskuje największe transfery w poszczególnych perspektywach środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Może otrzymać jeszcze więcej funduszy, wciąż jednak pozostaje nierozstrzygnięta kwestia Krajowego Planu Odbudowy. – Generalnie te transfery płynęły w ramach Polityki Spójności. W mijającej perspektywie 2014-2020 – również. Ale w związku z tym, że wybuchła pandemia i pojawiło się zagrożenia dla gospodarek państw członkowskich, postanowiły one nieco zwiększyć budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i stworzyć nowy instrument, zwany planem odbudowy. Na poziomie Unii Europejskiej jest to około biliona euro. Do Polski trafi ok. 180 mld złotych, z czego większość, ok. 130 mld to pieniądze bezzwrotne. W związku z tym, że Polska nie spełnia kryteriów, które zgodnie przyjęły wszystkie państwa członkowskie, te pieniądze do Polski nie płyną. W niektórych państwach członkowskich wypłacane są już trzecie transze i te pieniądze pracują na odbudowę gospodarek. Mamy nadzieję, że te kwestie zostaną rozstrzygnięte – powiedział poseł.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE