Przejdź do komentarzy

Poznaliśmy kolejne projekty warte zachodu! Tym razem – w powiecie wschowskim i nowosolskim

obrazek
 
Inwestycje z pieniędzy unijnych w powiatach nowosolskim i wschowskim są warte zachodu! - Chcieliśmy nagrodzić i pochwalić dobre praktyki - powiedział członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.
 

Laureatów kolejnej powiatowej edycji konkursu „Fundusze Europejskie warte zachodu” poznaliśmy w poniedziałek, 2 października 2023 r. na zamku w Kożuchowie. – Ogromnie nas to ucieszyło, że jesteście zainteresowani państwo funduszami unijnymi. Aby zainteresowanie było jeszcze większe i aby popularyzować ideę sięgania po środki unijne, postanowiliśmy zaproponować takie spotkania z lokalnymi liderami w większości powiatów naszego regionu, by podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie ubiegania się o środki unijne. Cieszy nas obecność starostów, wójtów, burmistrzów, ale szczególnie cieszymy się, że udział w tych wydarzeniach biorą osoby, które często w drugim planie stały za przygotowaniem i realizacją projektów. Chcieliśmy wynagrodzić, pokazać światu i pochwalić dobre praktyki oraz wspólnie cieszyć się z kompetencji, które udało nam się zbudować w regionie, jeśli chodzi o fundusze unijne – powiedział członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

Unijne fundusze widać w miastach i gminach

Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek, witając gości na zamku, podkreślił, że również w nim widać efekty wykorzystania unijnych funduszy. Właśnie dzięki tym pieniądzom obiekt został odnowiony. Włodarz wymienił też projekty społeczne, w które zainwestował lokalny samorząd: – Od 1,5 roku działa u nas dzienny dom pobytu seniorów. Patrząc na osoby starsze, które tam przychodzą, ich uśmiechnięte twarze, widzimy, że są to fajne działania. Seniorzy mówią, żebym robił wszystko, tylko nie zamykał domu, bo wiadomo, że środki mogą się skończyć, ale jestem dobrej myśli, że uda się je pozyskać przy następnym konkursie – mówił burmistrz.

P. Jagasek dziękował też Zarządowi Województwa Lubuskiego za podział pieniędzy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i poparcie dla partnerstw gmin. Dzięki takim inicjatywom i funduszom samorządy wspólnie budują m.in. ścieżki rowerowe.

Nominowane i nagrodzone projekty wybierali eksperci

Ideę konkursu „Fundusze Europejskie warte zachodu” i sposób wyłaniania zwycięzców oraz nominowanych przedstawił Andrzej Szoszkiewicz, koordynator konkursu z firmy Smartlink. – Kończy się poprzednia perspektywa środków unijnych. Zrealizowanych było mnóstwo projektów. Ideą konkursu było to, żeby wyłonić dobre praktyki i na tej podstawie podsumować tę perspektywę. Zgłoszono 154 projekty – wszystkie są bardzo dobre. Wszystkie przeglądnęliśmy, czy są prawidłowe pod względem formalnym, czy są prawidłowo zrealizowane. Weszły one do puli, którą przekazaliśmy zarówno ekspertom z urzędu marszałkowskiego, jak i ekspertom zewnętrznym. Projektom przyznawano punkty i na tej podstawie wyłoniły nam się nominacje – wyjaśniał A. Szoszkiewicz.

Projekty nagrodzone w powiecie nowosolskim i wschowskim wchodzą do finałowej piętnastki, z której w etapie wojewódzkim zostanie wybranych pięć najlepszych projektów w regionie. Nagrody finałowe będą wręczone 12 października 2023 r. w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

 
obrazek
 

Konkurs „Fundusze Europejskie warte zachodu” – laureaci z powiatu nowosolskiego i wschowskiego

  • kategoria „Atrakcyjny region” - powiat nowosolski za projekt „Kolej na rower - Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”
  • kategoria „Inteligentny region”- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowej Soli za projekt „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz platformy e-usług dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowej Soli”
  • kategoria „Społeczny region” - Gmina Kożuchów/Przedszkole Miejskie nr 1 za projekty „Kożuchów dzieciom 5 i 6 - dzieci przyszłości”
  • kategoria „Zielony region” - gmina Sława za projekt „Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie”
  • kategoria „Zdrowy region” - Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż, nie będę sam” w Nowej Soli za projekt „Nasze mieszkanie, nasza przyszłość”

– Jesteśmy w tym projekcie liderami, ale nie zrealizowaliśmy go w pojedynkę. Jest to projekt niezwykły – opiera się na praktycznym wykorzystaniu nieczynnej linii kolejowej nr 371. To projekt niezwykły, ponieważ wpisuje się zarówno w Strategię Powiatu Nowosolskiego, jak i Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego, która stawia na turystykę. To projekt niezwykły, ponieważ jest zrealizowany w partnerstwie z sześcioma gminami. Dziękuję serdecznie za to partnerstwo. Projekt jest kontynuowany – dobudowujemy sieć ścieżek rowerowych, łącząc Otyń i Zieloną Górę – wyliczała zalety projektu „Kolej na rower” starosta powiatu nowosolskiego Iwona Brzozowska.

 
obrazek
 

Ewa Bembnowicz, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kożuchowie dziękowała za wsparcie, jakie otrzymała placówka przy realizacji swojego projektu: – Mamy sześć zrealizowanych projektów unijnych, cztery w tej perspektywie, wszystkie napisane i rozliczone. Panie burmistrzu, pięknie dziękuję, ponieważ ile razy przychodziłam z pomysłem na nowy projekt, tyle razy dostawałam zielone światło, tyle razy słyszałam „proszę pisać, a wkład własny zawsze się znajdzie”. Ale pisanie projektów to praca zespołowa – nie byłabym w stanie zrealizować tego bez dobrego zespołu. Wspólnie dbałyśmy o to, żeby każda złotówka została dobrze rozliczona. Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie każdy dzień jest dla dziecka niepowtarzalnym przeżyciem. Czym dla nas są środki unijne? Możliwością spełnienia marzeń o nowoczesnym, dobrze wyposażonym przedszkolu, o tym, żebyśmy dawali dzieciom bardzo bogatą ofertę zajęć. To dobrze wyszkolona, wykwalifikowana kadra. I to wszystko stało się możliwe. Powoli zaczynamy pracę nad kolejnym projektem – zapowiedziała dyrektor.

– Park w Sławie pięknie „wstrzelił się” w architekturę miasta. Chwalą nas mieszkańcy, ale jeszcze bardziej nas cieszy, jeżeli robią to turyści, ludzie obcy. Rewaloryzacja parku była zadaniem trudnym, zespołowym. Bardzo się cieszymy, nie chcemy spocząć na laurach, chcemy się dalej rozwijać. Fundusze Europejskie są warte zachodu. Powiem jeszcze inaczej: Fundusze Europejskie to pewna droga do sławy. Każdy może to zinterpretować tak, jak chce – spuentował Cezary Sadrakuła, burmistrz Sławy.

Fundusze Europejskie to ogromny impuls rozwojowy

Poseł Waldemar Sługocki podkreślał, że przyjęcie Polski do Unii Europejskiej i możliwość korzystania z funduszy Wspólnoty były impulsem do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski: – W 1999 r. PKB na osobę wynosiło w Polsce 39 proc. średniej europejskiej. W momencie wejścia Polski do Unii – 42 proc. średniej europejskiej, a na koniec ubiegłego roku – 82 proc. średniej europejskiej. Województwo lubuskie jeszcze wciąż będzie korzystało z unijnych pieniędzy, bo sięga 68 proc. średniej europejskiej produktu krajowego brutto na mieszkańca. Część polskich regionów „wypadła” z Celu 1 Polityki Spójności. Czy mamy się martwić? Wręcz przeciwnie. To, że nie będziemy w przyszłości z nich korzystać w takiej skali także tu, na Ziemi Lubuskiej, jest powodem do dumy. To oznacza, że ta polityka spełniła pokładaną w niej nadzieję – była kołem zamachowym polskiej gospodarki, pchnęła Polskę na ścieżkę szybkiego rozwoju – powiedział poseł.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE