Przejdź do komentarzy

Chwalmy się sukcesami! Powiat świebodziński z nagrodami „Fundusze Europejskie warte zachodu”

obrazek
- Chcieliśmy państwa pochwalić i poprosić o kontynuowanie wysiłków w mądrym i skutecznym wydatkowaniu funduszy unijnych – powiedział członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński laureatom konkursu.

 

Najlepsze projekty zrealizowane w powiecie świebodzińskim z unijnych środków zostały nagrodzone w konkursie „Fundusze Europejskie warte zachodu”. Laureaci odebrali gratulacje i trofea w piątek, 22 września 2023 r. 

– W życiu jest najczęściej tak, że jeśli sami się nie pochwalimy, to nikt nas nie pochwali. Postanowiliśmy złamać tę zasadę, by dać wyraz temu, że widzimy, jak dobrą pracę wykonują samorządowcy, organizacje pozarządowe i społecznicy. Chcieliśmy państwa pochwalić i poprosić o kontynuowanie wysiłków w mądrym i skutecznym wydatkowaniu funduszy unijnych. To nasze wspólne dzieło. Dziękujemy wszystkim państwu, że zrealizowaliście projekty, że zechcieliście wziąć udział w konkursie, podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, poświecić blaskiem waszych sukcesów. Będziemy próbowali je wyeksponować – mówił o konkursie członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

Członek Zarządu Województwa dodał, że konkurs jest także motywacją dla innych samorządów i organizacji, by składać wnioski o unijne dotacje: – Konkurs jest po to, by promować dobre praktyki, pokazywać państwa przykład innym po to, aby także skutecznie aplikowali o środki unijne. A jest o co, bo w kolejnej perspektywie będziemy mieli do dyspozycji 915 mln euro.

obrazek

M. Jabłoński wspomniał również o spotkaniu z Komisją Europejską w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, na którym prezentowano wyniki mijającej perspektywy finansowej programów realizowanych ze środków unijnych: – W większości tych statystyk Polska wyróżnia się na plus wśród pozostałych państw całej Europy. To się nie dzieje samo, jest to również państwa zasługa i udział w całym procesie mądrego i skutecznego wydawania środków unijnych.

Powiat świebodziński jest atrakcyjny, inteligentny, społeczny, zdrowy i zielony 

W konkursie „Fundusze Europejskie warte zachodu” powiat świebodziński otrzymał nagrody w następujących kategoriach:

  • Atrakcyjny region - gmina Łagów za projekt „Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie”
  • Inteligentny region - International Chemical Company SA za projekt „Tworzenie centrum badania biowęgla”
  • Społeczny region - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w Świebodzinie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Trzciel i Zakładem Doskonalenia Zawodowego Poznań za projekt „Klub dziecięcy Bajaland”
  • Zdrowy region - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w Świebodzinie za projekt „Dzienny Dom Pobytu Homini w Świebodzinie”
  • Zielony region - gmina Zbąszynek za projekt „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”

obrazek

Gratulacje dla wszystkich pomysłodawców i twórców inwestycji

Nagrodzeni podkreślali, że wygrana jest efektem pracy wielu osób, które w przygotowywanie projektów często angażują się społecznie. – Nie ukrywam, że jestem bardzo mile zaskoczony, ponieważ w naszym powiecie było wiele różnych wspaniałych, przepięknych projektów. W imieniu naszych urzędników, tych wszystkich, którzy pracowali nad projektem i go realizowali, bardzo dziękuję – mówił Czesław Kalbarczyk, wójt gminy Łagów.

– Chciałem podziękować całej ekipie stowarzyszenia „Pomost”, które liczy kilkadziesiąt osób, łącznie z wolontariuszami i współpracownikami za wkład pracy, za trud w ciągu tych 15 już lat istnienia stowarzyszenia. To była praca społeczna sensu stricte, ponieważ nie było wiadomo, jaki efekt przyniesie pisanie projektów. A jednak państwo podjęli się przygotowania kilkudziesięciu takich przedsięwzięć – dziękował Jan Kostyszak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji „Pomost”.

– Gdyby nie środki unijne, nie byłoby możliwe zrealizowanie tego projektu. Cała inwestycja miała kosztować 17 mln złotych, kosztowała 24. Gdyby nie 10,5 mln pozyskane w ramach środków unijnych, nie bylibyśmy jej w stanie zrealizować. Było to w pewien sposób wymuszone – musieliśmy zmodernizować oczyszczalnię i dopasować ją do parametrów. Udało się – wyjaśnił burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.

Podziękowania za wsparcie w realizowaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich otrzymali również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, którzy współpracowali z samorządowcami i organizacjami pozarządowymi.

Promowanie aktywnych postaw, wspieranie lokalnej gospodarki

– Cieszę się, że ten konkurs ma miejsce, dlatego że z jednej strony promuje to, w jaki sposób inwestujemy pieniądze europejskie i z kolei w jaki sposób one zmieniają naszą rzeczywistość. Ale powinien on też promować tych wszystkich, którzy stoją za procesem generowania ciekawych pomysłów, następnie przygotowania skomplikowanych aplikacji projektowych, realizacji projektów i potem pokazania całych gotowych przedsięwzięć – powiedział poseł Waldemar Sługocki.

Parlamentarzysta podkreślał, że pieniądze europejskie są też pewnego rodzaju kołem zamachowym naszej gospodarki. – Pozwalają budować silną, konkurencyjną gospodarkę. A jeśli chcemy dzisiaj konkurować z gospodarkami państw członkowskich Unii Europejskiej, musimy budować trwałe przewagi konkurencyjne. Stąd ta rola Funduszy Europejskich jest bardzo ważna – mówił prof. Waldemar Sługocki.

Ogółem do konkursu „Fundusze Europejskie warte zachodu” zgłoszono 154 projekty. Kapituła wybrała spośród nich te, które m.in. miały pozytywny wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze poszczególnych powiatów, były kreatywne i poprawnie zrealizowane.

15 projektów nagrodzonych w powiatach otrzyma nominację do etapu wojewódzkiego. 5 z nich zostanie wyróżnionych na gali w Zielonej Górze.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE